main-story-image
މިއަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

26 ޖުލައި 2022

މިއަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއް މިއަދު ... [ތަފްޞީލް]

26 ޖޫން 2022
23 މޭ 2022
22 މޭ 20222
17 މާރިޗް 2022
ޢާންމު އިޢުލާނުތައް

ކަލަންޑަރ
ފޮޓޯ ގެލެރީ