main-story-image
އޭޒޯން ލައިންސަންސް ދޫކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ޓުރެކްގައި ތަޅުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފި

12 މޭ 2023

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީގައި އޭޒޯން ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް މިއަތޮޅު ނިލަންދޫގައި މިއިދާރާއިން ތައްޔާރު ކުރަމުން ގެންދާ ޓުރެކްގެ ތަޅުންއަޅަންޖެހޭ ސަރަޙައްދު ތަކުގައި ... [ތަފްޞީލް]

06 މޭ 2023
15 އެޕްރީލް 2023
04 އެޕްރީލް 2023
21 މާރިޗު 2023
ޢާންމު އިޢުލާނުތައް

ކަލަންޑަރ
ފޮޓޯ ގެލެރީ