main-story-image
ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް މިއަތޮޅު ބިލެއްދޫ މަގޫދޫ އަދި ދަރަނބޫދޫއަށް ޒިޔާރާތް ކުރައްވައިފި

15 ފެބުރުވަރީ 2018

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް މިއަތޮޅު ބިލެއްދޫ މަގޫދޫ އަދި ދަރަނބޫދޫއަށް ޒިޔާރާތް ކުރައްވައިފިއެވެ. ބިލެއްދޫ މަގޫދޫއަށް ޒިޔާރާތް ކުރެއްވީ 15 ފެބުރުވަރީ 2018 ގައެވެ. [ތަފްޞީލް]

08 ފެބުރުވަރީ 2018
07 ފެބުރުވަރީ 2018
06 ފެބުރުވަރީ 2018


އަތޮޅުގެ އާބާދީ (2018 ޖަނަވަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް)
އަންހެނުންގެ ޖުމްލަ ފިރިހެނުންގެ ޖުމްލަ މުޅި ޖުމްލަ
2968 3089 6057
ރަށްރަށުގެ އާބާދީ Click

"ފާފު އެވޯޑު 2018" އަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުޞަތު ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި

އެވޯޑަށް އެދޭ ފޯމާއި އެވޯޑުގެ ސިޔާސަތު މިއިދާރާއިންނާއި މިއިދާރާގެ ވެބްސައިޓުން އަދި ރަށުކައުންސިލްތަކުން ލިބެން ހުންނާނެ!

ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެފަހު ތާރީޚް 28.02.2018

ފޮޓޯ ގެލެރީ