main-story-image
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީގައި "ޕްލޭއިން ވިތް ކޮރަލްސް" ގެ ނަމުގައި ޚާއްޞަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ފަށައިފި

24 މޭ 2024

ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަ ފުޓްބޯޅަ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ތެރެއިން މޫސުމާއި ކަނޑުފަޅުގެ ތިމާވެއްޓަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް "ޕްލޭއިން ވިތް ކޮރަލްސް" ... [ތަފްޞީލް]

23 މޭ 2024
21 މޭ 2024
20 މޭ 2024
19 މޭ 2024
ފޮޓޯ ގެލެރީ
ކަލަންޑަރ