main-story-image
ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ މޮނިޓަރ ކުރަން ފެށުމުގެ ބައްދަލުވުން
މިއަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމައިފި

23 މޭ 2022

މިއަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތައް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މިއަހަރު މޮނިޓަރ ... [ތަފްޞީލް]

22 މޭ 2022
17 މާރިޗް 2022
17 މާރިޗް 2022
12 މާރިޗް 2022
ޢާންމު އިޢުލާނުތައް

ކަލަންޑަރ
ފޮޓޯ ގެލެރީ