main-story-image
"ފާފު އެވޯޑު" ގެ ނަމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެވޯޑެއް ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު ޢާންމު ކޮށްފި

16 ޖަނަވަރީ 2018

"ފާފު އެވޯޑު" ގެ ނަމުގައި ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން އެވޯޑެއް ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލައި މިއަދު ޢާންމު ކޮށްފިއެވެ. [ތަފްޞީލް]

10 ޖަނަވަރީ 2018
09 ޖަނަވަރީ 2018
07 ޖަނަވަރީ 2018


އަތޮޅުގެ އާބާދީ (2017 ޑިސެންބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް)
އަންހެނުންގެ ޖުމްލަ ފިރިހެނުންގެ ޖުމްލަ މުޅި ޖުމްލަ
2964 3084 6048
ރަށްރަށުގެ އާބާދީ Click
ފޮޓޯ ގެލެރީ

"ފާފު އެވޯޑު" ގެ ނަމުގައި ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެވޯޑެއް ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލައި ޢާންމު ކޮށްފި

Download